Blockchain Technology VN

Blockchain là gì ra đời vào năm nào?

Thời buổi hiện đại các đồng tiền ảo rộ lên bởi các công ty tài chính xây dựng. Tất cả chúng đều hoạt động dựa vào blockchain vậy công nghệ Blockchain là gì Mà sao nó lại quan trọng và có tầm ảnh hưởng đến toàn thế giới như vậy?

Tên khai sinh của Blockchain là gì?

Tên khai sinh của blockchain mà ông Satoshi Nakamoto đã đặt cho nó là block chain. Đây là Một cơ sở dữ liệu phân cấp lưu trữ thông tin trong từng khối, thông tin được liên kết với nhau bằng mã hóa và nhân rộng theo thời gian. Mỗi khối thông tin đều chứa thông tin về thời gian khởi tạo và được liên kết tới khối trước đó, kèm một mã thời gian và dữ liệu giao dịch.

Ý tưởng làm nên blockchain là gì? Ý tưởng làm ra blockchain là để chặn việc thay đổi của dữ liệu: Khi các khối đã được cung cấp dữ liệu thì sẽ không có cách nào chỉnh sửa – thay đổi.

Ưu điểm của Blockchain là gì?

Blockchain được bảo mật nhờ cách thiết kế sử dụng hệ thống tính toán phân cấp với khả năng chịu lỗi byzantine cao. Vì vậy sự đồng thuận phân cấp có thể đạt được nhờ Blockchain. Do đó công nghệ Blockchain thích hợp dùng để ghi lại những sự kiện, hồ sơ y tế, xử lý giao dịch, công chứng, danh tính và chứng minh nguồn gốc. Việc này có tiềm năng giúp tránh được các rủi ro lớn, tiềm ẩn khi dữ liệu bị thay đổi trong bối cảnh thương mại toàn cầu.

Blockchain ra đời vào năm nào? Năm 2008 người Nhật đã phát minh ra công nghệ blockchain bởi ông Satoshi Nakamoto và được hiện thực hóa vào năm 2009 như là một nền tảng cần thiết của Bitcoin, vì công nghệ blockchain đáp ứng được việc lưu trữ thông tin, bảo mật, ghi nhớ cho tất cả các giao dịch.

Qua việc sử dụng mạng lưới ngang hàng và một hệ thống dữ liệu phân cấp, blockchain được quản lý tự động. Việc phát minh ra blockchain cho Bitcoin đã làm cho nó trở thành loại tiền tệ kỹ thuật số đầu tiên giải quyết được vấn đề double spending (chi tiêu gian lận khi 1 lượng tiền được dùng 2 lần). Công nghệ này của Bitcoin đã trở thành nguồn cảm hứng cho một loạt các ứng dụng khác.

5 Yếu tố cần để hiểu công nghệ blockchain là gì?

Công nghệ blockchain tương đồng với cơ sở dữ liệu, chỉ khác ở việc tương tác với cơ sở dữ liệu. Để hiểu blockchain, cần nắm được năm định nghĩa sau: chuỗi khối (blockchain), cơ chế đồng thuận phân tán (decentralized consensus), tính toán tin cậy (trusted computing), hợp đồng thông minh (smart contracts) và bằng chứng công việc (proof of work). Mô hình tính toán này là nền tảng của việc tạo ra các ứng dụng phân tán.

Blockchain là gì ra đời vào năm nào?

Có một điều mọi người luôn lầm tưởng là blockchain và Bitcoin là một vì khi nhắc đến công nghệ blockchain mọi thứ gắn liền với đồng tiền ảo Bitcoin. Blockchain là nền tảng công nghệ đằng sau Bitcoin và giúp cho những “đồng tiền ảo” như Bitcoin hay các đồng tiền ảo khác hoạt động.

Cảm ơn bạn đã đọc bài Blockchain là gì ra đời vào năm nào? của binotal.com. Hãy truy cập website thường xuyên đê đọc thêm bạn nhé

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply